نام دسته
توضیحات دسته
تعداد زیر نویس
o mecanismo
10
Mashdi ebad (1953)
1
O pseftis (1968)
0
O Pátio das Cantigas (2015)
0
La chambre (1968) O Quarto
0
O somma luce (2010)
O striglos pou egine arnaki (1968)
0
O Teri (2014)
0
O thanatos tha xanarthi (1961)
0
O trellos tahei 400 (1968)
0