S21 The Khmer Rouge Death Machine S 21 La Machine De Mort Khmre Rouge

دانلود زیرنویس فارسی فیلم S21 The Khmer Rouge Death Machine S 21 La Machine De Mort Khmre Rouge


S-21, la machine de mort Khmère rouge (2003)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : مستند از S-21 زندان نسل کشی در پنوم پن با مصاحبه با زندانیان و نگهبانان. در جستجو برای دلیل این که چرا این اتفاق افتاده است.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است