Q5 9/

دانلود زیرنویس فارسی سریال Q5 9/0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک سری در مورد نوجوانان در حال رشد در لندن و مشکلات آنها را دریافت کنید در حالی که زندگی وجود دارد.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است