O Mecanismo

دانلود زیرنویس فارسی سریال O Mecanismo


o mecanismo


10 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : دراماتیک داستان سریال آزادانه با الهام از تحقیق و تفحص از فساد در برزیل خصوصی و دولتی شرکت نفت و شرکت های ساخت و ساز.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
The.Mechanism.S01E05.720p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E05.1080p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | ArgenT ســــتــــاره ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E06.720p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E06.1080p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | حـــــــامد ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | Full Season◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E07.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E07.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E08.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E08.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E01.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E01.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | Marshall و WereWolf صـــادق◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E04.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E04.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E03.720p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E03.1080p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | میـــــکائیــل ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E02.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E02.720p.WEB.x264-STRiFE
█► Subdl.TV | رضــا فــتــاحــی ◄█
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
The.Mechanism.S01E01.1080p.WEB.x264-STRiFE The.Mechanism.S01E01.720p.WEB.x264-STRiFE
► Samya ◄
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )