I Always Wanted To Be A Gangster Jai Toujours Rv Dtre Un Gangster

دانلود زیرنویس فارسی فیلم I Always Wanted To Be A Gangster Jai Toujours Rv Dtre Un Gangster


Jai toujours rêvé dêtre un gangster (2007)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : گفت: در چهار عکس های شرح داری، این کمدی وجودی مربوط به سوء استفاده از چهار مجرمان مشتاق که امید خود را بهبود بخشند، اما پیدا کردن که آنها ممکن است آنچه در آن برای یک زندگی از جرم و جنایت می شود.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است