F Is For Family

دانلود زیرنویس فارسی سریال F Is For Family


f is for family فصل 1 season-1 s01 فصل اول F است برای خانواده


7 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : دنبال خانواده مورفی برگشت به 1970s، زمانی که بچه ها پرسه می زدند وحشی، آبجو آزادانه جریان و هیچ چیز بین یک مرد و تلویزیون خود آمد.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
F.is.for.Family.S01-Complete.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
F.is.for.Family.S01E06.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
F.is.for.Family.S01E05.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
tmp_6703-F.is.for.Family.S01E04.WEBRip.X264-DEFLATE-1836807750
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
F.is.for.Family.S01E03.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
F.is.for.Family.S01E02.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
F.is.for.Family.S01E01.WEBRip.X264-DEFLATE
Saeed ترجمه و زیرنویس از
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )