Each Dawn I Die

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Each Dawn I Die


Each Dawn I Die (1939)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : D.A. فاسد با جاه طلبی های فرمانداری توسط خبرنگاران انتقاد تحقیقی از فعالیت های مجرمانه خود اذیت است و تصمیم می گیرد به فریم خبرنگار برای قتل نفس در جهت او را ساکت کنید.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است