D Day

دانلود زیرنویس فارسی فیلم D Day


D-Day (2013)


3 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : یک تیم از کارشناسان اعزام به بیشتر می خواستم مرد در هند را تقریبا دست غیر قابل تصور ... تا زمانی که چیزی می رود به طرز وحشیانه ای اشتباه است.
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز
D-Day 2013 Bluray
کاری از گروه ترجمه فارسی سابتایتل و جهان زیرنویس
۲ votes, average: ۳.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۰۰ out of ۵۲ votes, average: ۳.۰۰ out of ۵ ( ۲ رای ۳.۰۰ )
D-Day (2013) - Blu-Ray - x264 - 720pهماهنگ با نسخه ی بلوری
کاری از فارسی ساب و جهان ساب
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )
D-Day (2013) Blu-DVD9 * D-Day (2013) زیرنویس پارسی
ارائه ای از تیم های فارس ساب و جهان ساب
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ ( ۰ رای ۰.۰۰ )