C Chi Dice No

دانلود زیرنویس فارسی فیلم C Chi Dice No


Cè chi dice no (2011)


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : سه دوست سابق مدرسه پس از بیست سال ملاقات و متوجه است که آنها یک دشمن مشترک را دنبال: توصیه می شود. حداکثر (Argentero لوقا) یک خبرنگار برای استعداد در یک روزنامه محلی است که ...
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است