1949

دانلود زیرنویس فارسی فیلم 1949


Gusi-lebedi (1949) یک هزار و نهصد و چهل و نه


0 زیرنویس برای این عنوان پیدا شد:


خلاصه (ترجمه ماشینی) : ترک به صورت عادلانه پدر و مادر دستور خود ماشا به دنبال پس از او برادر وانیا و مراقبت از او را. دختر frivolously چپ او را به نشستن در حیاط در حالی که او زد ... "
This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here
نام زیر نویس
هماهنگ با
مترجم
امتیاز

متاسفانه هنوز زیرنویس فارسی ای برای این فیلم/سریال انجام نشده است